Το Genderhood Ενδυναμώνει τους Επαγγελματίες του Αύριο

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘Genderhood’ ειδικεύεται
σε εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής μάθησης, για παιδιά,
εκπαιδευτικούς και ενήλικες. Τα προγράμματα έχουν στον πυρήνα τους θέματα ισότητας των φύλων, ρόλων εξουσίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόληψης της έμφυλης βίας. Βασίζονται στη βιωματική μάθηση μέσω παιχνιδιού, εικαστικών τεχνών, δραματοποίησης και συλλογικής νοημοσύνης.

Το Genderhood μέσα από την εφαρμογή σταθερών πρακτικών και συνεργασιών επιδιώκει –μεταξύ άλλων- τη στήριξη σημαντικών κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών, την προώθηση των βέλτιστων κοινωνικών πρακτικών και την ενδυνάμωση των παιδιών του σήμερα που θα γίνουν οι επαγγελματίες του αύριο. Η σύνδεση ενός οργανισμού/ επιχείρησης με τα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια σχέση που μπορεί να είναι πολύ δυνατή και με διάρκεια στο χρόνο.

 

Το πρόγραμμα Kids<>work in progress απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη για στήσιμο σταθερών σχέσεων. Απευθύνεται σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώσουν την έννοια της διάστασης του φύλου στις καθημερινές τους πρακτικές: γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, προσβασιμότητα σε παραδοσιακά ‘ανδροκρατούμενα’ περιβάλλοντα εργασίας, εξυγίανση των μισθών τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες. Αυτοί είναι κάποιοι τρόποι για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Ένας άλλος τρόπος –εξίσου ισχυρός- είναι η ενδυνάμωση των παιδιών του σήμερα ώστε να γίνουν οι επαγγελματίες του αύριο με ίσες ευκαιρίες.

 

Για οργανισμούς/επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιδιώκουν να κάνουν πράξη το Στόχο 5 περί Ισότητας των Φύλων, προτείνουμε να εντάξουν στις δράσεις κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού προγράμματα για την ισότητα. Το Genderhood έχει δημιουργήσει δράσεις που εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα Παίζοντας για την Ισότητα και Παραμύθι Ανάποδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

 

Ποια τα οφέλη για τις εταιρίες;

  • Συμβολή της εταιρίας στην πρόσβαση σε ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, δημιουργώντας ευκαιρίες και προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά.
  • Προώθηση της αρχής της μη διάκρισης και της προσφοράς ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και νέους ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, και οποιουδήποτε άλλου διακριτού στοιχείου της ταυτότητάς τους.
  • Συνδυασμός των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρίας με την οικογένεια στοχεύοντας σε μια πιο στενή σχέση των υπόλοιπων μελών της οικογένειας με το εργασιακό περιβάλλον του γονιού.
  • Εμπλουτισμός της διοργάνωσης εκδηλώσεων με κοινωνικό αντίκτυπο στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της ομάδας του Genderhood –>
www.genderhood.org
info@genderhoood.org
FB: Genderhood