Καλωσήρθατε!

Για το Generation 2.0 RED, η διαφορετικότητα δεν είναι απλά μια αόριστη έννοια, αλλά αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα που τα αποτελέσματα και τα προνόμιά της είναι συνεχώς διακριτά.

Στοχεύοντας στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων για τη σημασία και τα οφέλη της συμπερίληψης (inclusion) στα εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας, ξεκινήσαμε το 2017 τη δράση Diversity in the Workplace.

Σε μια περίοδο που το διαφορετικό «χρωματίζεται» με αρνητικές αποχρώσεις και χαρακτηρίζεται ως επισφαλές ή ακόμα και ανεπιθύμητο, ο ρόλος του Diversity in the Workplace είναι να ενημερώσει για τα πολλά οφέλη που αποκομίζει ο κάθε οργανισμός που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, και να αποτελεί τον δίαυλο μεταξύ των εταιρειών και των υποψηφίων με κάθε είδους διαφορετικότητα, εξασφαλίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον σεβασμό και την αποδοχή τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Οποιοδήποτε σύστημα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα βλέπει τα οφέλη που απορρέουν και βιώνει τα αποτελέσματά του σε κάθε πτυχή της δημιουργίας, της έκφρασης, της ανάπτυξης, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, και σε εργασιακό αλλά και σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων διαφορετικών καταγωγών και μοιράζονται το κοινό όραμα ότι όλοι μας έχουμε το δικαίωμα σε ισότιμη και ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ατομικά και συλλογικά. Η αποστολή του Generation 2.0 RED υλοποιείται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση με δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

Οι Υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές της δράσης αυτής προέρχονται από την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Χωρίς την έμπρακτη υποστήριξή τους, το Diversity in the Workplace δεν θα είχε την ίδια δύναμη να συμβάλει σε μια ουσιαστική αλλαγή διευκολύνοντας την εργασιακή ένταξη και προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα.

Οι υποστηρικτές μας είναι οι αληθινοί πρεσβευτές της διαφορετικότητας, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από όλους μέσα από την καθημερινή εμπειρία τους, καθώς είτε προωθούν καθημερινά τη συμπερίληψη, είτε προτίθενται να προωθήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύνολο καλών πρακτικών για μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

 

Yπολογίζουμε στις αλλαγές που μπορούμε να πετύχουμε μαζί.