Καλωσήρθατε!

Για το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, η διαφορετικότητα είναι μια έννοια αλλά και πραγματικότητα που δεν έχει ανάγκη από διαμεσολαβητές, από ισχυρά επιχειρήματα, από τη στήριξη της κοινής γνώμης ούτε από προάσπιση, επειδή τα πραγματικά αποτελέσματα και προνόμιά της είναι διαρκώς διακριτά σε έναν εργασιακό χώρο, σε μια ομάδα, σε μια σχολική τάξη, σε μια κοινωνία, σε μια χώρα ή σε διεθνή βάση, όπου η διαφορετικότητα είναι μια αξία σεβαστή και μια καθημερινή κανονικότητα.

Ωστόσο, βιώνουμε μια περίοδο όπου το νόημα του “διαφορετικού” χρωματίζεται όλο και περισσότερο με αρνητικές αποχρώσεις και μεταφράζεται ως “ανεπιθύμητο”, “επισφαλές”, “επικίνδυνο”, ακόμα και ως “κακό” ή “λάθος”.

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.

Περισσότερες Πληροφορίες 

Χωρίς τα παραμορφωτικά γυαλιά της εποχής, το διαφορετικό πιθανότερα μεταφράζεται σε «ενδιαφέρον», «καινοτόμο», «τροφή για σκέψη», «πηγή έμπνευσης», «απροσδόκητο», «δημιουργικό» κλπ., μιας και σε οποιαδήποτε κοινότητα αγκαλιάζεται το διαφορετικό, σημάδια της πραγματικότητας αυτής και των αποτελεσμάτων της είναι διάσπαρτα σε κάθε πτυχή δημιουργίας, έκφρασης, ανάπτυξης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Οι Υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές της δράσης αυτής, χωρίς τους οποίους το Diversity in the Workplace δεν θα είχε την ίδια δύναμη να αλλάξει τις ζωές ανθρώπων, προέρχονται από την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και από εταιρείες σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα. Πρόκειται είτε για πραγματικούς πρεσβευτές της διαφορετικότητας από την καθημερινή εμπειρία τους και μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από τον καθένα γι’ αυτή, ή προτίθενται να μεταδώσουν το μήνυμα της διαφορετικότητας για μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας και να εφαρμόσουν την πρακτική της διαφορετικότητας στον εργασιακό τους χώρο στο προσεχές μέλλον.

Yπολογίζουμε στις αλλαγές που μπορούμε να πετύχουμε μαζί.