Καλωσήρθατε!

Η επίσημη έναρξη της δράσης  «Diversity in the Workplace» το 2017 σήμανε και τη σύμπραξη μας με επιχειρήσεις και οργανισμούς που όχι μόνο θα υποστήριζαν την πρωτοβουλία, αλλά θα μοιραζόμασταν από κοινού το όραμα ενός ισότιμου και προσβάσιμου εργασιακού περιβάλλοντος.  Με στόχο την ισότιμη συμπερίληψη στην ελληνική αγορά εργασίας ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, το Diversity in the Workplace αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος απασχολησιμότητας «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα» που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του International Rescue Committee μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Αύγουστο του 2021, αποτέλεσε μέρος του έργου «Equality Works» και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Σήμερα, πάνω από 90 εταιρείες απαρτίζουν το Δίκτυο, με 17 από αυτές να έχουν ήδη  παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις του οργανισμού για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη στo εργασιακό περιβάλλον, ενώ μεγάλος αριθμός εταιρειών έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε δράσεις που στοχεύουν στην εργασιακή ένταξη ατόμων μεταναστευτικού προφίλ, όπως Ομιλίες για διάφορους τομείς της Οικονομίας, Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους κλπ. 

Την ένταξη των εταιρειών στο Δίκτυο σηματοδοτεί η υπογραφή της Χάρτας της Διαφορετικότητας, που δημιουργήθηκε βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και βασίζεται στον νόμο 4443/2016 για την ισότιμη μεταχείριση. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης, το 2017 και το 2018 πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες με σκοπό να διαδοθεί ευρύτερα η σημασία της διαφορετικότητας στην αγορά εργασίας αλλά και στην καθημερινότητά μας.

Ένα άλλο ορόσημο αναφορικά με την ευαισθητοποίηση και την κατάλληλη ενημέρωση  εργοδοτών και του προσωπικού τους χαρακτήρισε το 2019, με την έκδοση του 1ου Οδηγού Διαχείρισης Διαφορετικότητας για Εργοδότες, με υποστήριξη του European Network Against Racism, όπως και με τη δημιουργία και κυκλοφορία του πρώτου ελληνικού Trademark που πρεσβεύει την ισότιμη συμπερίληψη. 

Στην πορεία του, το Diversity in the Workplace συμμετείχε και συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις για την προώθηση της ισότιμης εργασιακής ένταξης ατόμων μεταναστευτικού υποβάθρου, όπως το 1o Job Fair Διασύνδεσης Προσφύγων και Μεταναστών με την Αγορά Εργασίας στην Αθήνα, το ACCMR Digital Job Fair Τουρισμού και Φιλοξενίας και την ημερίδα + Εργασία

 

Σχετικά με το έργο “Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women”

Από τον Δεκέμβριο του 2021, το Diversity in the Workplace, με το έργο «Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει καλές πρακτικές ένταξης στο χώρο εργασίας, υποστηρίζοντας τις γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, εστιάζοντας στις θεματικές “Ζωή και Κοινότητα”, μαζί με άλλους διακεκριμένους Ευρωπαίους εταίρους.

Μέσω του έργου αυτού -που απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς-, εργασιακά περιβάλλοντα στην Αθήνα και όχι μόνο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων ως προς τον σχεδιασμό πολιτικών συμπερίληψης, θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πηγές για τις καλές πρακτικές που αφορούν τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου, αλλά και σε εργαλεία σχεδιασμού περιβάλλοντων συμπερίληψης, καθώς και σε εκπαιδεύσεις διαχείρισης της διαφορετικότητας για επαγγελματίες του HR, για τη δημιουργία ισότιμων εργασιακών χώρων χωρίς αποκλεισμούς, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Εταιρείες και οργανισμοί που θα γίνουν μέλη του Worldplaces και θα ωφεληθούν από τo ευρύ φάσμα  δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διάδοσή του στην Ελλάδα και την ΕΕ ή να ενεργήσουν ως πρεσβευτές του, προωθώντας πολιτικές συμπερίληψης στην αγορά εργασίας.

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων διαφορετικών καταγωγών και μοιράζονται το κοινό όραμα ότι όλοι μας έχουμε το δικαίωμα σε ισότιμη και ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ατομικά και συλλογικά. Η αποστολή του Generation 2.0 RED υλοποιείται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση με δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

Οι Υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές της δράσης αυτής προέρχονται από την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Χωρίς την έμπρακτη υποστήριξή τους, το Diversity in the Workplace δεν θα είχε την ίδια δύναμη να συμβάλει σε μια ουσιαστική αλλαγή διευκολύνοντας την εργασιακή ένταξη και προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα.

Οι υποστηρικτές μας είναι οι αληθινοί πρεσβευτές της διαφορετικότητας, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από όλους μέσα από την καθημερινή εμπειρία τους, καθώς είτε προωθούν καθημερινά τη συμπερίληψη, είτε προτίθενται να προωθήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύνολο καλών πρακτικών για μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

 

Yπολογίζουμε στις αλλαγές που μπορούμε να πετύχουμε μαζί.