Καλωσήρθατε!

Για το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity η διαφορετικότητα δεν είναι απλά μια αόριστη έννοια αλλά αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα, με τα αποτελέσματα και τα προνόμιά της να είναι συνεχώς διακριτά, σε έναν εργασιακό περιβάλλον, σε μια ομάδα, σε μια σχολική τάξη, σε μια κοινωνία, σε μια χώρα ή ακόμα και σε διεθνή βάση, όπου η διαφορετικότητα είναι μια αξία σεβαστή ως μια απτή καθημερινότητα.

Ωστόσο, βιώνουμε μια περίοδο όπου το νόημα του «διαφορετικού» χρωματίζεται όλο και περισσότερο με αρνητικές αποχρώσεις και μεταφράζεται ως «ανεπιθύμητο», «επισφαλές», «επικίνδυνο», ακόμα και ως «κακό» ή «λάθος».

Χωρίς τα παραμορφωτικά γυαλιά της εποχής, το διαφορετικό μπορεί να μεταφραστεί σε «ενδιαφέρον», «καινοτόμο», «τροφή για σκέψη», «πηγή έμπνευσης», «απροσδόκητο» ή «δημιουργικό». Οποιοδήποτε σύστημα αγκαλιάζει το διαφορετικό βλέπει τα οφέλη που απορρέουν και βιώνει  τα αποτελέσματά της σε κάθε πτυχή της δημιουργίας, της έκφρασης, της ανάπτυξης, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης σε προσωπικό, κοινωνικό αλλά και εργασιακό επίπεδο.

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης αμφοτέρων. 

Οι Υποστηρικτές

Οι υποστηρικτές της δράσης αυτής προέρχονται από την Κοινωνία των Πολιτών καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Χωρίς την έμπρακτη υποστήριξή τους, το Diversity in the Workplace δεν θα είχε την ίδια δύναμη να συμβάλει σε μια ουσιαστική  αλλαγή διευκολύνοντας την εργασιακή ένταξη και προωθώντας την εταιρική βιωσιμότητα.

Οι υποστηρικτές μας είναι οι αληθινοί πρεσβευτές της διαφορετικότητας, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από όλους μέσα από την καθημερινή εμπειρία τους καθως προτίθενται να προωθήσουν και να εφαρμόσουν ένα σύνολο καλων πρακτικών για μια συμπεριληπτική αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

 

Yπολογίζουμε στις αλλαγές που μπορούμε να πετύχουμε μαζί.