Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις Α,Β,Γ για τη Δ-ιαφορετικότητα 2.0 στην Εργασία

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Diversity in the Workplace, ξεκίνησε το 2019 η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κύρια θεματική τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Χώρους Εργασίας. Μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί 17 εταιρείες και πάνω από 180 εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Σήμερα, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα  αποτελείται από 3 ξεχωριστές εκπαιδεύσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του ιδιωτικού τομέα. Οι εκπαιδεύσεις μας έχουν στόχο την ευκολότερη κατανόηση εννοιών, βασικών για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, όπως και την εμπλοκή όλων των εργαζομένων σε μια αλληλεπίδραση που βασίζεται στην εμπειρία, στην αλλαγή οπτικής και στη συζήτηση. 

Βάσει διαφορετικών αναγκών που έχουν αναγνωριστεί, αναπτύχθηκαν οι 3 εκπαιδεύσεις που μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα η μία από την άλλη, ακόμα και στην ίδια εταιρεία.

Η 1η βασική εκπαίδευση με τίτλο «Α,Β,Γ για τη Δ-ιαφορετικότητα 2.0 στην Εργασία: Τα απαραίτητα εργαλεία για τους αρχάριους» αφορά την εισαγωγή των εργαζομένων σε βασικές, «καθημερινές» έννοιες οι οποίες επηρεάζουν την προσέγγισή τους σε θέματα που αφορούν τη Διαφορετικότητα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, όπως και προσφέρει βήμα βήμα τα εργαλεία για την πρακτική εφαρμογή της συμπερίληψης σε ατομικό επίπεδο.

Η 2η εκπαίδευση έχει τίτλο «Α,Β,Γ για Δ-ιαφορετικότητα 2.0 στην Εργασία: Το επόμενο στάδιο για προχωρημένους». Η εκπαίδευση αυτή βασίζεται στη διερεύνηση της αυτογνωσίας και της αυτοκριτικής των εργαζομένων αναφορικά με έννοιες βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία και τον τρόπο που αυτές αντανακλώνται στα κοινωνικά συστήματα, όπως το εργασιακό περιβάλλον.

Η 3η εκπαιδευτική επιλογή για τις εταιρείες  με τίτλο «Όλα για το HR & τη Διαφορετικότητα στην Εργασία:  Αυστηρά για τους Ειδικούς» εξειδικεύεται στις ανάγκες των εκπροσώπων – όλων των ιεραρχιών- των τμημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παράσχει όλη την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τη νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, αλλά και βήμα βήμα το σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν τη Διαφορετικότητα και την Συμπερίληψη στην εργασία.

Με εργαλεία τη βιωματική μάθηση, μελέτες περιπτώσεων, την ενεργό συμμετοχή, την παροχή πληροφοριών και την ομαδική συζήτηση, αυτή η σειρά  Εκπαιδεύσεων αποσκοπεί στο να διερευνήσουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι ζητήματα γύρω από την ομαλή συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, προωθώντας έτσι την προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων αλλά και ενισχύοντας τη συλλογικότητα, με απώτερο κέρδος την εύρυθμη λειτουργία του φορέα και μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας που αγκάλιασαν τη διαφορετικότητα ως προς τη φυλή, το χρώμα, την εθνική/εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, την ηλικία, την οικογενειακή ή την κοινωνική κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή των χαρακτηριστικών φύλου, και την εξωτερική εμφάνιση, είδαν το εργασιακό τους περιβάλλον να γίνεται πιο ευέλικτο, πιο δημιουργικό και πιο παραγωγικό, στοιχεία που καθιστούν πρότυπο ένα τέτοιο περιβάλλον και θέτουν τις βάσεις για έναν ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.

Για να επιλέξετε την Εκπαίδευση που ταιριάζει αυτή τη στιγμή στην εταιρεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Nατάνη Πέτρος, Diversity Network Officer, στο [email protected] ή καλέστε μας στο 213 088 4495.

 

Λίγα λόγια για την ιστορία των εκπαιδεύσεων:

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2019 είχε τίτλο «H Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Χώρο Εργασίας» και σχεδιάστηκε βασιζόμενο στον έντυπο Οδηγό «Diversity 2.0 – An Employers’ Guide», ο οποίος εκδόθηκε, με την υποστήριξη του ENAR, τον Φεβρουάριο του 2019 από το Generation 2.0 RED και επικεντρωνόταν σε θέματα συνύπαρξης ατόμων με διαφορετική καταγωγή ή διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις σε κοινό εργασιακό χώρο και στην αποτελεσματική διαχείριση με τρόπους που να επιδρούν προς όφελος των εργαζόμενων και της εταιρίας.

 

Υπόγραψε κι εσύ