Προνόμια Υποστηρικτών


Ασφάλεια του οργανισμού σας

απέναντι στο νόμο 4443/2016 για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την
καταπολέμηση των διακρίσεων & αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών προς τη διαμόρφωση ενός
φιλικού στη διαφορετικότητα εργασιακού περιβάλλοντος


Μια δωρεάν εκπαίδευση

στον εργασιακό σας χώρο από το Generation 2.0 RED για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας και την
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της, με τη χρήση του οδηγού Diversity 2.0


Δωρεάν διαφήμιση

των θέσεων εργασίας του οργανισμού σας στις εβδομαδιαίες «Αγγελίες της Πέμπτης» του Generation
2.0 RED, και ανακοίνωσή τους στους πιο κατάλληλους υποψηφίους που παρακολουθούν το πρόγραμμα
Απασχολησιμότητας του οργανισμού


Αντιστοίχιση και μια πρώτη επιλογή

των πιο κατάλληλων υποψηφίων από την ομάδα του Generation 2.0 RED για τις διαθέσιμες θέσεις στον
οργανισμό σας μέσα από πληθώρα προφίλ ατόμων που παρακολουθούν το πρόγραμμα Απασχολησιμότητας
του οργανισμού


Υποστήριξη σε περίπτωση πρόσληψης

από την ομάδα του Generation 2.0 για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης του ατόμου στον
εργασιακό χώρο, εφόσον υπάρχει αυτή


Παρουσία του λογοτύπου σας

στον ιστότοπο diversityintheworkplace.gr και σε κάθε ενέργεια προβολής που αφορά το Diversity in
the Workplace, διαδίδοντας έτσι το μήνυμα της υποστήριξης από την πλευρά σας της
διαφορετικότητας

Υπόγραψε κι εσύ

Υπόγραψε κι εσύ