Προνόμια Υποστηρικτών


Ενημέρωση του οργανισμού σας

για θέματα που αφορούν το νόμο 4443/2016 για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Παροχή καλών πρακτικών προς τη διαμόρφωση ενός φιλικού στη διαφορετικότητα εργασιακού περιβάλλοντος


Προσαρμοσμένη εκπαίδευση

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εργασιακού σας περιβάλλοντος σε θέματα Διαχείρισης της Διαφορετικότητας, με προσανατολισμό ζητήματα εθνικής/εθνοτικής καταγωγής και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στόχος μας η πλήρης αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας σας. Η εκπαίδευση βασίζεται στον οδηγό Diversity 2.0 – Αn Employers’ Guide και εμπλουτίζεται με εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης και βιωματικές ασκήσεις


Προώθηση Δράσεων

στην ενότητα «Διαφορετικότητα στην πράξη» και/ή δημοσίευση των ανοιχτών θέσεων εργασίας του φορέα σας στις εβδομαδιαίες «Αγγελίες της Πέμπτης» του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity με δυνατότητα αντιστοίχισης κατάλληλων υποψηφίων, μέσω της υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής  του οργανισμού μας.


Diversity Trademark

Παραλαβή του 1ου trademark στην Ελλάδα που αναδεικνύει τη συμπεριληπτική διάθεση των εταιρειών και φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των μελών του Δικτύου ως ένα διακριτό καλών πρακτικών συμπερίληψης στον χώρο εργασίας.


Συμβουλευτική υποστήριξη

σε προσλήψεις μέσω του Δικτύου, από την Εργασιακή ή/και τη Νομική ομάδα του οργανισμού. Αποσαφήνιση των διαδικασιών και των εγγράφων, με στόχο την ομαλή εργασιακή ένταξη του ατόμου στο νέο εργασιακό του περιβάλλον.


Ένταξη στο Δίκτυο

Με την υπογραφή της Χάρτας φιλοξενούμε το λογότυπό σας στον ιστότοπο του Diversity in the Workplace και στηρίζουμε την προβολή σας ως φορέα που υιοθετεί καλές πρακτικές ισότιμης συμπερίληψης στην εργασία και εντάσσεστε δυναμικά στο Δίκτυο των εταιρειών και των οργανισμών που συνεργαζόμαστε.

Υπόγραψε κι εσύ
 

Υπόγραψε κι εσύ