Η πρωτοβουλία

Η δράση «Diversity in the Workplace» ξεκίνησε το 2017 με στόχο την ισότιμη συμπερίληψη στην ελληνική αγορά εργασίας ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος Aπασχολησιμότητας του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity «Livelihoods for vulnerable populations in an Inclusive Labor Market», που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του International Rescue Committee έως και τον Φεβρουάριο του 2020.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά την έναρξή του, η δράση εντάσσεται στο έργο «Equality Works» και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Σε άμεση συνεργασία με τους υποστηρικτές μας και την αγορά εργασίας, αναπτύξαμε σύγχρονες δράσεις, που στοχεύουν στην ολιστική υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και αποβλέπουν στην εταιρική βιωσιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πάνω από 70 εταιρείες και οργανώσεις υποστηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις μας και υπογράφουν τη Χάρτα της Διαφορετικότητας, μπαίνοντας έτσι στο Δίκτυο Diversity in the Workplace.

Με την είσοδό τους στο Δίκτυο, οι εργοδότες εκπαιδεύονται αλλά και εκπαιδεύουν, ενημερώνονται, δοκιμάζουν νέες πρακτικές και καινοτομούν, αναζητούν εργαζόμενους μέσα από την υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation 2.0 RED, αναθεωρούν διαδικασίες πρόσληψης και αναδιαρθρώνουν τις αγγελίες που δημοσιεύουν, προωθούν τη διαφορετικότητα ανάμεσα στους εργαζόμενούς τους, προσφέροντάς τους ίσες ευκαιρίες να δράσουν και να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Με μότο μας το «Embracing Diversity» δημιουργήσαμε το 2019 το πρώτο ελληνικό trademark που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των εταιρειών και των οργανισμών του Δικτύου και αναδεικνύει τη συμπεριληπτική διάθεση των μελών του.

Στη δράση «Diversity in the Workplace» δομούμε συνεχώς νέες πρακτικές και απαντάμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, καθώς παρατηρούμε πως ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι εκείνο που αντικατοπτρίζει τη σύσταση της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται.


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr
Υπόγραψε κι εσύ