Η πρωτοβουλία

Στόχος του Diversity in the Workplace είναι η ισότιμη συμπερίληψη ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών στην ελληνική αγορά εργασίας, μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των εταιρειών πάνω σε μια σειρά από οφέλη που φέρνει η διαφορετικότητα σε ένα περιβάλλον.

Από το 2017, όταν ξεκίνησε επίσημα η δράση, αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος απασχολησιμότητας, «Facilitating access to work for Vulnerable Populations in Athens» που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του International Rescue Committee έως και τον Φεβρουάριο του 2020. Σήμερα, η δράση εντάσσεται στο έργο Equality Works που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Σε άμεση συνεργασία με τους υποστηρικτές μας και την αγορά εργασίας, αναπτύσσουμε σύγχρονες δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και στην ολιστική υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και αποβλέπουν στην ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση για όλους, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οδηγώντας μακροπρόθεσμα στην εταιρική βιωσιμότητα. Ήδη, περισσότερες από 90 εταιρείες και οργανισμοί στην Ελλάδα υποστηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις μας, έχουν υπογράψει τη Χάρτα της Διαφορετικότητας και είναι μέλη του Δικτύου Diversity in the Workplace.

Με την είσοδό σας στο Δίκτυο, ενημερώνεστε και εκπαιδεύεστε πάνω σε εκείνες τις πτυχές της διαφορετικότητας που αφορούν τη φυλή, το χρώμα, την εθνική/εθνοτική καταγωγή και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις όπως και στην  αποτελεσματική διαχείριση της στον εργασιακό χώρο, ενώ μπορείτε, επιπλέον, να αναζητήσετε υποψηφίους μέσα από την υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation 2.0 RED με την υποστήριξή μας στο Pre-selection. 

Μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης από τις οποίες μπορείτε να ωφεληθείτε ως μέλη του Δικτύου, μπορεί να προκύψει η ανάγκη να αναθεωρήσετε τη διαδικασία πρόσληψης που ακολουθείτε, να συντάξετε μια πολιτική ισότιμης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σας, όπως και να επαναπροσδιορίσετε και να ανασυντάξετε τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύετε, και να επιχειρήσετε νέες πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να καινοτομήσετε, στηρίζοντας το συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Με σύνθημά μας το «Embracing Diversity», δημιουργήσαμε το 2019 το πρώτο ελληνικό trademark, το οποίο φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των εταιρειών και των οργανισμών του Δικτύου και αναδεικνύει τη συμπεριληπτική διάθεση των μελών του.

 


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr
Υπόγραψε κι εσύ