Η πρωτοβουλία

 

Σχετικά με το Δίκτυο Diversity in the Workplace

Σε άμεση συνεργασία με τους υποστηρικτές μας και τους άμεσα εμπλεκόμενους με την ελληνική αγορά εργασίας αναπτύξαμε σύγχρονες δράσεις που στοχεύουν στην ολιστική υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και αποβλέπουν στην εταιρική βιωσιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Περισσότερες από 90 εταιρείες και οργανισμοίς υποστηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις μας με την είσοδό τους στο Δίκτυο.

Η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας, με την οποία συνδέεται άρρηκτα η πρωτοβουλία Diversity in the Workplace, περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική για άτομα μεταναστευτικού προφίλ, που συνοδεύεται από εκπαιδεύσεις σε δεξιότητες και ενημερωτικά σεμινάρια για μια πιο άμεση και ομαλή μετάβαση σύμφωνα με τις ανάγκες και την κουλτούρα της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Στον αντίποδα της προετοιμασίας των ενδιαφερόμενων για την ένταξη στην αγορά εργασίας, η πρωτοβουλία Diversity in the Workplace έχει δομηθεί για να προετοιμάσει τους εργοδότες ως προς τις καλές πρακτικές ισότιμης μεταχείρισης και συμπερίληψης στην εργασιακή καθημερινότητα με σκοπό την εταιρική βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Με την είσοδό τους στο Δίκτυο, οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εκπαιδεύσεων, αναζητούν υποψήφιους εργαζόμενους από τη λίστα ωφελούμενων της Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας του οργανισμού, επαναξιολογούν τη διαδικασία πρόσληψης στην εταιρεία τους και προσαρμόζουν ανάλογα τις ανακοινώσεις θέσεων που δημοσιεύουν, προωθώντας τη συμπερίληψη στον εργασιακό τους χώρο και εξασφαλίζοντας στους εργαζόμενούς τους ισότιμες ευκαιρίες για να δράσουν και να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Με μότο μας το «Embracing Diversity», το 2019 δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό trademark για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των εταιρειών και των οργανισμών του Δικτύου και αναδεικνύει τη συμπεριληπτική διάθεση των μελών του.

 

«Εσείς πώς διαχειρίζεστε τη διαφορετικότητα;»

Μπορείτε κι εσείς να υπογράψετε τη Χάρτα της Διαφορετικότητας και να μπείτε στο Δίκτυο των εταιριών «Diversity in the Workplace» για να παραλάβετε το Trademark, να έχετε πρόσβαση σε μια σειρά εκπαιδεύσεων και να ωφεληθείτε από όλα τα προνόμια του Δικτύου όπως φυσικά και από τα ουσιαστικά οφέλη ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Diversity Network Officer, Δήμητρα Στέινς, στο τηλέφωνο 213 088 4495 ή μέσω email στο [email protected] .

Δείτε εδώ τις εταιρείες και τους οργανισμούς που είναι μέλη του Δικτύου.

 

 

 

Υπόγραψε κι εσύ