Διαφορετικότητα και επαγγέλματα ΙΤ: Πώς να ξεκινήσει κανείς μια πορεία στην Ελλάδα;

Οι εντυπωσιακές εξελίξεις στην τεχνολογία και η απομακρυσμένη εργασία έχουν κάνει τον κλάδο της Πληροφορικής ίσως πιο δημοφιλή από ποτέ. Έτσι, στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης και ενημέρωσης ατόμων μεταναστευτικού ή προσφυγικού προφίλ, που αναζητούν εργασία τον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΙΤ), το Generation 2.0 RED διοργάνωσε ακόμα μια Ομιλία Εργοδοτών του Diversity in the Workplace, στο πλαίσιο του έργου «Equality Works» του προγράμματος Active citizens fund.

Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε ως ομιλητές δύο απόφοιτους από το ίδρυμα The Social Hackers Academy, τον Murtaza Hassani και τον Juan Salvador Cabello Zavala, οι οποίοι εργάζονται ως Web developers στην εταιρία Amnick Social Enterprise.

Ο ξεκάθαρος στόχος, η θέληση για συνεχή μάθηση και η επικοινωνία είναι τα τρία σημεία κλειδιά, στα οποία οι ομιλητές συμβούλευσαν το κοινό να εστιάσει. Αφού μοιράστηκαν μαζί μας τα μελλοντικά τους σχέδια, δέχτηκαν ερωτήσεις και έλυσαν απορίες ως προς την απασχολησιμότητα στο συγκεκριμένο κλάδο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ομιλητές αλλά και τους συμμετέχοντες που πορεύονται μαζί μας για μια ακόμα πιο συμπεριληπτική ελληνική αγορά εργασίας.

©pexels

Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for RightsEquality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr