Πώς να αναζητήσεις εργασία ως διερμηνέας ή πολιτισμικός διαμεσολαβητής;

Το επάγγελμα του διερμηνέα και του πολιτισμικού διαμεσολαβητή είναι ρόλοι που έρχονται να γεφυρώσουν το κενό ανάμεσα σε άτομα που μιλούν διαφορετική γλώσσα και προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα. Απαιτούν σημαντικές δεξιότητες, τόσο γλωσσικές όσο και πολιτισμικές. Το να ενώνεις δύο κόσμους είναι ένα εγχείρημα γεμάτο προκλήσεις αλλά και με δική του ξεχωριστή ομορφιά.

Στο πλαίσιο των ομιλιών της δράσης Diversity in the Workplace, του οργανισμού Generation 2.0 RED , είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε ως ομιλητές υπεύθυνους από την οργάνωση International Rescue Committee (IRC).  Υπεύθυνοι από τα τμήματα προσλήψεων, διαχείρισης προσωπικού και προγραμμάτων μας μίλησαν για το επάγγελμα του διερμηνέα μέσα από την πολυετή εμπειρία τους.

©pexels

Η Αναστασία Σικιαρίδη, Livelihoods Manager, ο Amadeus Canals, Sr. Livelihoods Officer και η Χρύσα Καραούζα, Human Resources Officer, μίλησαν στους ωφελούμενους της Εργασιακής Συμβουλευτικής του οργανισμού μας, που επιθυμούν να εργαστούν ως διερμηνείς ή πολιτισμικοί διαμεσολαβητές στον ανθρωπιστικό τομέα. Αποσαφήνισαν τον ρόλο της συγκεκριμένης θέσης, τις διαδικασίες κατάθεσης βιογραφικού, τις δεξιότητες που χρειάζεται κανείς για να ανταποκριθεί άρτια και έδωσαν παραδείγματα από την εργασιακή καθημερινότητα ενός διερμηνέα. Τέλος, απάντησαν σε ερωτήσεις και προβληματισμούς ατόμων που αναζητούν εργασία στο επάγγελμα αυτό.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές και τους ακροατές μας για την ενεργή συμμετοχή, την θετική ανταπόκριση και την διάθεση να δομήσουμε από κοινού ένα ακόμα πιο συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for RightsEquality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr