Διαδικτυακή εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές της διερμηνείας και της μετάφρασης.

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 διεξήγαμε την πρώτη διαδικτυακή εκπαίδευση στο πλαίσιο των Pro Bono Εκπαιδεύσεων σε τεχνικές δεξιότητες προς άτομα με μεταναστευτικό προφίλ.

Η καλεσμένη μας Ντεχάμπ Ζεκαρίας, Διερμηνέας και Μεταφράστρια στο EASO (European Asylum Support Office), παρουσίασε και εκπαίδευσε τους συμμετέχοντες πάνω στις βασικές αρχές της διερμηνείας αλλά και της μετάφρασης στον ανθρωπιστικό τομέα. Η εκπαίδευση ξεκίνησε με μια εισαγωγική συζήτηση γύρω από την απαραίτητη εκπαίδευση και σπουδή που χρειάζεται κανείς που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση. Η ίδια είχε παρακολουθήσει το εργαστήριο πάνω στη Διερμηνεία και τη Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση του Generation 2.0 RED το 2017, από το οποίο, όπως είπε, έμαθε πολλά, και πρότεινε στους ωφελούμενους της Εργασιακής Συμβουλευτικής να δίνουν τη δέουσα προσοχή στις εκπαιδεύσεις που προσφέρουν οι ΜΚΟ, καθώς είναι πολύ χρήσιμες για την επαγγελματική τους κατάρτιση. 

©Generation 2.0 RED

Σε δεύτερο χρόνο, περάσαμε στην εκπαίδευση, όπου η Ντεχάμπ παρουσίασε περιεκτικά τις έννοιες και τις διαφορές μεταξύ της διερμηνείας και της μετάφρασης, πρότεινε τη χρήση λεξικών και άλλων βοηθημάτων, και συνέχισε με τα βασικά καθήκοντα της διερμηνείας και της μετάφρασης προτείνοντας στους συμμετέχοντες τι να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Εξίσου σημαντικό είναι πως η Ντεχάμπ παρουσίασε το ευρύτερο πλαίσιο της διερμηνείας και της μετάφρασης και εκπαίδευσε τους συμμετέχοντες πάνω στις βέλτιστες πρακτικές, όπως η ουδετερότητα και η αμεροληψία, η γνώση της κατάστασης του κοινού-στόχου, η ακρίβεια στη διαβίβαση της πληροφορίας και η εχεμύθεια. Η διαδικτυακή εκπαίδευση έκλεισε με ερωτήσεις που οδήγησαν σε ομαδική συζήτηση. 

©Generation 2.0 RED

Ευχαριστούμε πολύ την Ντεχάμπ Ζεκαρίας για τον χρόνο που αφιέρωσε αλλά και την πολύ εποικοδομητική εκπαίδευσή της πάνω στις βασικές αρχές της διερμηνείας και της μετάφρασης. Αντίστοιχα, ευχαριστούμε πολύ τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν την εκπαίδευση που υπάγεται στο έργο Equality Works που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

 


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr