Τα 7 βήματα που οδήγησαν το Diversity in the Workplace σε αυτό που είναι σήμερα.

Το 2017 ήταν η χρονιά που το Generation 2.0 RED αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί πιο επισταμένα με την ισότιμη συμπερίληψη στην ελληνική αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, με την υποστήριξη του International Rescue Committee και μέσω του προγράμματος Facilitating access to work for Vulnerable Populations in Athens, το Diversity in the Workplace έγινε η επίσημη δράση του οργανισμού αναφορικά με τη θεματική αυτή. Το 2020, η δράση εντάχθηκε στο έργο Equality Works και υλοποιείται σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.

Από το 2017 έως και σήμερα είμαστε υπερήφανοι για τα βήματα που έχουμε κάνει και τα ορόσημα της πρωτοβουλίας με συνοδοιπόρους εταιρείες και οργανισμούς που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο του Diversity και δουλεύουν με πίστη προς μια συμπεριληπτική αγορά. Γι’ αυτό το λόγο, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τα ορόσημα στη μέχρι σήμερα πορεία του Diversity in the Workplace.

Η επίσημη έναρξη της δράσης, το 2017, σήμανε και τη σύμπραξή μας με επιχειρήσεις και οργανισμούς που όχι μόνο θα υποστήριζαν την πρωτοβουλία, αλλά θα μοιραζόμασταν από κοινού το όραμα ενός ισότιμου και προσβάσιμου εργασιακού περιβάλλοντος. Σήμερα, πάνω από 90 εταιρείες απαρτίζουν το Δίκτυο, με 15 από αυτές να έχουν παρακολουθήσει την “Εκπαίδευση Diversity 2.0” που αφορά τη διαχείριση της διαφορετικότητας. Πλέον, την ένταξη των εταιρειών στο Δίκτυο σηματοδοτεί η υπογραφή της Χάρτας της Διαφορετικότητας, που δημιουργήθηκε βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και βασίζεται στον νόμο 4443/2016 για την ισότιμη μεταχείριση. Εξίσου σημαντικά στοιχεία στην πορεία του Diversity είναι οι 208 αιτήσεις που έχουν γίνει μέσω του Diversity in the Workplace, με παραπάνω απο το 50% των υποψηφίων να έχουν περάσει από συνέντευξη, ενώ το 25% προσλήφθηκε από κάποια εταιρεία στο πλαίσιο του HR Pre-selection που προσφέρεται. (Οι υποψήφιοι προέρχονται από τους ωφελούμενους της Εργασιακής Συμβουλευτικής του οργανισμού και έχουν μεταναστευτικό προφίλ).

©Generation 2.0 RED

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης, τo 2017 και το 2018 πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες με σκοπό να διαδοθεί ευρύτερα η σημασία της διαφορετικότητας στην αγορά εργασίας αλλά και στην καθημερινότητά μας.

Ένα άλλο ορόσημο προς την εκπαίδευση εργοδοτών και του προσωπικού τους χαρακτήρισε το 2019, με την έκδοση του 1ου Οδηγού Διαχείρισης Διαφορετικότητας για Εργοδότες, με υποστήριξη του European Network Against Racism, όπως και τη δημιουργία και κυκλοφορία του πρώτου ελληνικού Trademark που  πρεσβεύει την ισότιμη συμπερίληψη. 

Στην πορεία του, το Diversity in the Workplace συμμετείχε και συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις για την προώθηση της ισότιμης εργασιακής ένταξης ατόμων μεταναστευτικού υποβάθρου, όπως το 1o Job Fair Διασύνδεσης Προσφύγων και Μεταναστών με την Αγορά Εργασίας στην Αθήνα, το ACCMR Digital Job Fair Τουρισμού και Φιλοξενίας και την ημερίδα + Εργασία

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά χτίζοντας συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και κάνοντας από κοινού βήματα μπροστά, προς τη δημιουργία ισότιμων εργασιακών περιβαλλόντων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Μείνετε συντονισμένοι για να μαθαίνετε νέα σχετικά με καινούριες δράσεις και πρωτοβουλίες!


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr