Ο ρόλος ενός Project/Team Manager και Development Consultant και οι απαραίτητες δεξιότητες.

 

Η Κάθριν Κλόκενταλ, πρώην Project/Team Manager & Development Consultant σε Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, μας μίλησε, την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, για την επαγγελματική της σταδιοδρομία και τις δεξιότητες που ανέπτυξε από την εμπειρία της στη συγκεκριμένη θέση. Η ομιλία υπάγεται στην δράση Ομιλία Εργοδοτών του έργου «Equality Works» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Η Κάθριν μοιράστηκε, με τους ωφελούμενους της Εργασιακής Συμβουλευτικής, τα οφέλη της αποτελεσματικής επικοινωνίας, όπως η ενεργητική ακρόαση και η ουσιαστική κατανόηση αυτών που λέγονται, και της σαφήνειας. Επίσης, αναφέρθηκε στην σημασία της ομαδικότητας και της συνεργασίας, του συντονισμού και της δικτύωσης, δηλαδή της ικανότητας διασύνδεσης με άλλους επαγγελματίες καθώς αυτό, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, “σου ανοίγει και άλλες πόρτες και δημιουργεί ευκαιρίες”. Σχετικά με τις τεχνικές δεξιότητες, η Κάθριν τόνισε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη γνώση των εφαρμογών Microsoft Office και τις δεξιότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.

©Generation 2.0 RED

Πέρα από την εμπειρία της ως Project/Team Manager και Development Consultant, συζητήσαμε για την απόφαση της να αλλάξει καριέρα, καθώς πλέον η Κάθριν εργάζεται ως Reporting Officer στον ανθρωπιστικό τομέα. Εξήγησε στους συμμετέχοντες τα βήματα που ακολούθησε και τους συμβούλευσε να θέτουν ως προτεραιότητα την προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς κάθε εργασία προσφέρει δεξιότητες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Ευχαριστούμε πολύ την Κάθριν Κλόκενταλ για τη θέλησή της να συμμετάσχει στην Ομιλία Εργοδοτών, και τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά στη διαδικτυακή συνάντησή μας! 

 


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr